Polecamy
Wierzę, bo chcę! Przygotowanie do bierzmowania Best
seller
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł

24 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
12/09/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Po otwartym pytaniu skierowanym do uczniów i wyznaniu mesjańskim św. Piotra Jezus wyjaśnia tajemnicę Syna Człowieczego i sens Jego cierpienia. Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, „jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2, 5).
Sugestie słuchacza
12/09/21 Sławomir Zatwardnicki
Nurtuje mnie pytanie… Dlaczego Jezus „surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim mówili”? Egzegeci mówią o tzw. „sekrecie mesjańskim”, ale ich wyjaśnienia nie są do końca przekonujące. Czemu Chrystus miałby chcieć pozostać w ukryciu? Pytanie to nabiera większej wagi w obliczu współczesnego ateizmu. Ludzie niewierzący podnoszą zarzut, który wymaga przekonującej odpowiedzi: wiara w Boga wymaga radykalnej racji wiary, a Bóg okazuje się niespecjalnie zainteresowany przekonaniem do wiary w siebie. Nie mógłby Jezus objawić się wprost?
Homilia do dorosłych
12/09/21 ks. Maciej Szczepaniak
Dziś, tuż przed liturgicznym świętem Podwyższenia Krzyża (14 września), wsłuchujemy się w słowa Chrystusa jawnie zapowiadającego uczniom swą śmierć. „Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie”. Zapowiedź łączy jednak Jezus z zachętą wypowiedzianą tuż potem w obecności tłumu: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.
Homilia do dorosłych
12/09/21 ks. Piotr Wojnar
W modlitwie „Ojcze nasz” Jezus zawarł trzy prośby odnoszące się do Boga: „święć się Imię Twoje”, „przyjdź Królestwo Twoje”, oraz „bądź wola Twoja”. Zauważ, że one określają jaki powinien być człowiek wierzący: sprawować publiczny kult; czynić ten świat bliższym Bogu i bardziej gotowym na paruzję; wreszcie – być posłusznym Stwórcy.
Homilia do młodzieży
12/09/21 ks. Hubert Kowalewski CM
W Ewangelii Jezus również pyta dzisiaj uczniów o opinię, jaką mają o Nim inni ludzie. Odpowiedź nie stanowi dla nich problemu, przecież te określenia – Jan Chrzciciel, Eliasz, prorok – pewnie słyszeli z ust innych ludzi. Również Jezus był świadomy, co o Nim mówią, a jednak pragnie odpowiedzi. Czy zatem chodzi o same słowa? Zauważmy, że po oświadczeniu Piotra, „Ty jesteś Mesjasz”, Jezus wcale nie chwali go za to wyznanie.
Homilia do dzieci
12/09/21 ks. Andrzej Muńko
Cel homilii i potrzebne rekwizyty Celem homilii jest uświadomienie dzieciom, że na pierwszym miejscu naszego życia zawsze powinien być Pan Bóg. Potrzebne rekwizyty podium z miejscami i tablica na której można przyklejać karteczki.