24 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je

12/09/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Po otwartym pytaniu skierowanym do uczniów i wyznaniu mesjańskim św. Piotra Jezus wyjaśnia tajemnicę Syna Człowieczego i sens Jego cierpienia. Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, „jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2, 5).
Chrystus ofiarowuje wszystkim ludziom możliwość dojścia do uczestniczenia w Misterium Paschalnym. Powołuje swoich uczniów do wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go, ponieważ cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego śladami (1 P 2,21). Chce On włączyć do swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy pierwsi z niej korzystają (KKK 618). Homilista może przypomnieć wiernym, że Kielich błogosławieństwa, nad którym składamy dziękczynienie, jest udziałem we Krwi Chrystusa, a Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa (antyfona na Komunię).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.