24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Troska o zbawienie to nie egoizm

12/09/21 ks. Hubert Kowalewski CM
W Ewangelii Jezus również pyta dzisiaj uczniów o opinię, jaką mają o Nim inni ludzie. Odpowiedź nie stanowi dla nich problemu, przecież te określenia – Jan Chrzciciel, Eliasz, prorok – pewnie słyszeli z ust innych ludzi. Również Jezus był świadomy, co o Nim mówią, a jednak pragnie odpowiedzi. Czy zatem chodzi o same słowa? Zauważmy, że po oświadczeniu Piotra, „Ty jesteś Mesjasz”, Jezus wcale nie chwali go za to wyznanie.