24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

W ramionach Ojca

12/09/21 ks. Maciej Szczepaniak
Dziś, tuż przed liturgicznym świętem Podwyższenia Krzyża (14 września), wsłuchujemy się w słowa Chrystusa jawnie zapowiadającego uczniom swą śmierć. „Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie”. Zapowiedź łączy jednak Jezus z zachętą wypowiedzianą tuż potem w obecności tłumu: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.