24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wiara żywa i trup wiary

12/09/21 ks. Piotr Wojnar
W modlitwie „Ojcze nasz” Jezus zawarł trzy prośby odnoszące się do Boga: „święć się Imię Twoje”, „przyjdź Królestwo Twoje”, oraz „bądź wola Twoja”. Zauważ, że one określają jaki powinien być człowiek wierzący: sprawować publiczny kult; czynić ten świat bliższym Bogu i bardziej gotowym na paruzję; wreszcie – być posłusznym Stwórcy.