Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

25 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
19/09/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematem przewodnim liturgii słowa uczyńmy dziś konflikt i jego skutki. Konflikt, czyli niezgoda, działa destrukcyjnie na ludzi, na każdej płaszczyźnie i w każdej relacji. Banalne przysłowie: „zgoda buduje – niezgoda rujnuje” zawiera głęboką prawdę o przyczynach wielu klęsk, czasem spektakularnych!
Sugestie słuchacza
19/09/21 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Może dobrze byłoby, gdyby kaznodzieja po przeczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Marka – skłonił jakoś słuchaczy, by odpowiedzieli sobie samym na niektóre z pytań: Czego właściwie oczekuję od Chrystusa? Co spodziewam się uzyskać, trwając w Kościele, przychodząc dziś na Mszę św.?
Homilia do dorosłych
19/09/21 ks. Mariusz Pohl
Zapowiedział im swoją śmierć i zmartwychwstanie. To nie była zapowiedź porażki i klęski, lecz dobrowolnego uniżenia i ofiary. Syn Człowieczy miał być wydany w ręce ludzi. Wydany, a nie skazany czy porwany. Takie „wydanie” zakłada dobrowolną rezygnację ze swojej pozycji, decyzję uniżenia się aż do śmierci, i to krzyżowej. Jezus pozwolił, aby Jego majestat i moc zostały poddane mocy ludzi. Zakłada to także, że Jezus w akcie wielkiego uniżenia i pokory, po części zrzekł się swej podmiotowości i godności, stał się niejako „rzeczą”, którą można przekazać, oddać, wydać – na pohańbienie i śmierć. Czyż nie jest to właśnie istota ofiary?
Homilia do dorosłych
19/09/21 ks. Konrad Sulmirski
„Kto z nas jest największy?” – pytają siebie dzisiaj Apostołowie. I dalej być może: „czy to ja?”, „a dlaczego on?”, „inni nie zasługują na to, na co ja zasługuję”, „przecież jestem mądrzejszy i bardziej doświadczony”. Chęć bycia na pierwszym miejscu, wynikająca przecież najpewniej z braku pokory, staje się czynnikiem wyzwalającym kłótnię i niepotrzebne poróżnienie.
Homilia do młodzieży
19/09/21 o. Marcin Wrzos OMI
Popatrzmy na tę Ewangelię z innej perspektywy. Uczniowie słyszą, drugi raz, pierwszy słyszeliśmy w zeszłą niedzielę, o tym, że Jezus – ich Mistrz – skończy jak najgorszy przestępca na krzyżu i potem zmartwychwstanie. W obu przypadkach milczeli, a dziś św. Marek dopisuje, że „bali się Go spytać”. Co więcej, pokłócili się ze sobą o to, kto ma być z nich najważniejszy. Być może posprzeczali się, kto zajmie miejsce Jezusa, skoro On odchodzi. Trochę jak chłopcy z klasy.
Homilia do dzieci
19/09/21 bp Antoni Długosz
Rodzice jak mogą – wynagradzają was i cieszą się z waszych osiągnięć. Co by się stało, gdyby oni domagali się od was ciągłych podziękowań za ich opiekę nad wami? Wszyscy potrzebujemy autentycznej pokory (napis), ponieważ to, co dobre w naszym życiu otrzymujemy od Pana Boga.