25 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich

19/09/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematem przewodnim liturgii słowa uczyńmy dziś konflikt i jego skutki. Konflikt, czyli niezgoda, działa destrukcyjnie na ludzi, na każdej płaszczyźnie i w każdej relacji. Banalne przysłowie: „zgoda buduje – niezgoda rujnuje” zawiera głęboką prawdę o przyczynach wielu klęsk, czasem spektakularnych!
Mówi ono w istocie o gorzkich owocach braku miłości w ludzkich relacjach. Jeden z najbardziej znanych fragmentów Księgi Mądrości, ukazujący przewrotność ludzi złych (bezbożnych) oraz ich niebezpieczny sposób myślenia i działania, jest poważnym ostrzeżeniem dla nas wszystkich. Pokazuje on, do czego może prowadzić trwanie w grzechu i pławienie się w licznych wadach. Ludzie opętani nienawiścią i zazdrością (KKK 2538–2540) stają się zagrożeniem dla sprawiedliwych, cnotliwych i pobożnych.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.