Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
25 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Kilka pytań (sugestie słuchacza)

19/09/21 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Może dobrze byłoby, gdyby kaznodzieja po przeczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Marka – skłonił jakoś słuchaczy, by odpowiedzieli sobie samym na niektóre z pytań: Czego właściwie oczekuję od Chrystusa? Co spodziewam się uzyskać, trwając w Kościele, przychodząc dziś na Mszę św.?