25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Troska o rzeczy przyziemne

19/09/21 ks. Konrad Sulmirski
„Kto z nas jest największy?” – pytają siebie dzisiaj Apostołowie. I dalej być może: „czy to ja?”, „a dlaczego on?”, „inni nie zasługują na to, na co ja zasługuję”, „przecież jestem mądrzejszy i bardziej doświadczony”. Chęć bycia na pierwszym miejscu, wynikająca przecież najpewniej z braku pokory, staje się czynnikiem wyzwalającym kłótnię i niepotrzebne poróżnienie.