Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
19,90 zł 16,90 zł

26 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
26/09/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Apostoł przestrzega przed dwiema iluzjami: możnością nieograniczonego dysponowania czasem i dobrami materialnymi. O pierwszym złudzeniu pisze we fragmencie poprzedzającym czytanie. Tym, którym się wydaje, że czas należy do nich i wszystko mogą w nim zaplanować, przypomina o pozornym panowaniu człowieka nad swoją przyszłością: „wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie” (Jk 4, 14).
Sugestie słuchacza
26/09/21 Aleksandra Cejrowska
Słowa św. Jakuba prowokują do refleksji na temat stosunku ludzi wierzących do bogactwa. Proszę o słowo na ten temat. Wielu – również chrześcijan – bogaci się kosztem innych, często biednych. Jak w tym kontekście wygląda kwestia bogactwa Kościoła, jako instytucji, jej majątku oraz bogactwa i dóbr materialnych, których posiadaczami są osoby duchowne?
Homilia do dorosłych
26/09/21 ks. Paweł Wygralak
Pan Jezus uświadamia też swoim uczniom, że walka z grzechem rozpoczyna się już od odrzucenia wszelkich pokus, którymi zły duch nęka człowieka. Tu nie ma miejsca na nawet najmniejsze ustępstwa wobec zła. Pamiętamy słynny dialog Ewy z szatanem. Szatan pokonał pierwszego człowieka w momencie, kiedy wzbudził w nim wątpliwość w dobroć Boga. Z szatanem nie należy wchodzić w jakikolwiek dialog. Wielką pomocą w tak jednoznacznej postawie są wskazania Jana Pawła II. Papież dokonując analizy otaczającej nas rzeczywistości zdawał sobie sprawę, gdzie tkwi słabość współczesnego człowieka.
Homilia do dorosłych
26/09/21 ks. Jacek Kacprzak
Mocny tekst, który mówi o odrzuceniu ręki, nogi, oka dla zachowania Bożego życia, był niekiedy rozumiany jako kontynuacja wskazania dotyczącego zgorszenia braci, również w odniesieniu do wspólnoty Kościoła i odpowiedzialnych za nią szafarzy. W tej optyce ręka, która błogosławi, oznacza prezbitera; noga, która nosi głosiciela Ewangelii – diakona; oko, które czuwa nad wspólnotą – biskupa. Wielka jest ich odpowiedzialność za zachowanie Bożego życia w powierzonych ich pieczy braciach.
Homilia do młodzieży
26/09/21 s. Urszula Kłusek SAC
Mądrzy ludzie mówią, że zazdrość jest najgłupszym grzechem. Nie dość, że nie przynosi żadnych korzyści, to jeszcze straszliwie potrafi udręczyć, tego, który zazdrości i tych, którzy doświadczają skutków zazdrości. Czego można zazdrościć? Wszystkiego! Dosłownie wszystkiego. Pamiętam dobrze pewnego chłopca z liceum, który okrutnie prześladował swojego kolegę...
Homilia do dzieci
26/09/21 Danuta Szelejewska
Wraz ze Świętym Markiem staliśmy się dzisiaj świadkami osobliwej rozmowy. Usłyszeliśmy, jak spokojny i dobry dla wszystkich Pan Jezus namawia do dziwnych czynów. Jak można proponować komuś odcięcie rąk i nóg oraz wyłupienie oczu? Nikt z nas nie ma wątpliwości, że nie powinny mieć miejsca takie działania, z wyjątkiem potrzeb medycznych, będących jedynym warunkiem zachowania zdrowia. Pan Jezus wypowiedział te ostrzegawcze słowa mając na myśli szczęście wieczne każdego z nas.