26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Boże życie małych

26/09/21 ks. Jacek Kacprzak
Mocny tekst, który mówi o odrzuceniu ręki, nogi, oka dla zachowania Bożego życia, był niekiedy rozumiany jako kontynuacja wskazania dotyczącego zgorszenia braci, również w odniesieniu do wspólnoty Kościoła i odpowiedzialnych za nią szafarzy. W tej optyce ręka, która błogosławi, oznacza prezbitera; noga, która nosi głosiciela Ewangelii – diakona; oko, które czuwa nad wspólnotą – biskupa. Wielka jest ich odpowiedzialność za zachowanie Bożego życia w powierzonych ich pieczy braciach.