26 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Chrześcijaństwo zakłada tworzenie więzi

26/09/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Apostoł przestrzega przed dwiema iluzjami: możnością nieograniczonego dysponowania czasem i dobrami materialnymi. O pierwszym złudzeniu pisze we fragmencie poprzedzającym czytanie. Tym, którym się wydaje, że czas należy do nich i wszystko mogą w nim zaplanować, przypomina o pozornym panowaniu człowieka nad swoją przyszłością: „wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie” (Jk 4, 14).
Prawo Mojżeszowe poucza Izraelitów, że nie są też absolutnymi panami ziemi, którą ich przodkowie otrzymali w dziedzictwie od Boga. Wszystkie dobra materialne, które przedstawia symbolicznie ziemia, ostatecznie należą do Boga, dlatego ludzie powinni się uważać bardziej za ich tymczasowych użytkowników niż nieograniczonych niczym właścicieli. Wystąpienie Jana pokazuje, że uczeń nie zrozumiał wcześniejszych słów Jezusa: prawdziwie wielkimi stają się ci, którzy są sługami wszystkich
(Mk 9,35-37). Bezpośrednia relacja z Bogiem nie jest zarezerwowana dla wybranych. Odpowiedź dana Janowi uczy pokornego oceniania własnej roli wynikającej z bliskości do Jezusa oraz doceniania wartości działań tych, którzy wydają się znajdować daleko od Niego.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.