26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła

26/09/21 ks. Paweł Wygralak
Pan Jezus uświadamia też swoim uczniom, że walka z grzechem rozpoczyna się już od odrzucenia wszelkich pokus, którymi zły duch nęka człowieka. Tu nie ma miejsca na nawet najmniejsze ustępstwa wobec zła. Pamiętamy słynny dialog Ewy z szatanem. Szatan pokonał pierwszego człowieka w momencie, kiedy wzbudził w nim wątpliwość w dobroć Boga. Z szatanem nie należy wchodzić w jakikolwiek dialog. Wielką pomocą w tak jednoznacznej postawie są wskazania Jana Pawła II. Papież dokonując analizy otaczającej nas rzeczywistości zdawał sobie sprawę, gdzie tkwi słabość współczesnego człowieka.