Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła

26/09/21 ks. Paweł Wygralak
Pan Jezus uświadamia też swoim uczniom, że walka z grzechem rozpoczyna się już od odrzucenia wszelkich pokus, którymi zły duch nęka człowieka. Tu nie ma miejsca na nawet najmniejsze ustępstwa wobec zła. Pamiętamy słynny dialog Ewy z szatanem. Szatan pokonał pierwszego człowieka w momencie, kiedy wzbudził w nim wątpliwość w dobroć Boga. Z szatanem nie należy wchodzić w jakikolwiek dialog. Wielką pomocą w tak jednoznacznej postawie są wskazania Jana Pawła II. Papież dokonując analizy otaczającej nas rzeczywistości zdawał sobie sprawę, gdzie tkwi słabość współczesnego człowieka.