Polecamy

27 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
03/10/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematem wiodącym liturgii słowa jest dziś moc miłości. Miłość jest motywem zasadniczym działania Boga. Z miłości stworzył człowieka i świat dla niego, z miłości człowieka odkupił, do miłości człowieka powołał, miłości od niego oczekuje i w końcu z miłości człowieka zbawia, aby dać mu szczęście nieprzemijające.
Sugestie słuchacza
03/10/21 Szymon Bojdo
Niesamowite jest to, że Stwórca z czegoś co ukryte, małe i słabe tworzy piękno, po to by przeznaczyć je do miłości. Wzrusza mnie Adam, który mimo, że pozornie ma wszystko, to przeżywa ogromny brak. Pustki w jego sercu nie potrafią zapełnić nawet najwspanialsze stworzenia, potrzebny jest ktoś, kto dokładnie zrozumie jego serce. I tym kimś jest najpierw Pan Bóg, który wsłuchuje się w tę cichą potrzebę, by dać wreszcie Adamowi kogoś, kto go zrozumie i pokocha. Mam czasami wrażenie, że ludzi chodzących z taką pustką w sercu jest wokół nas bardzo wielu. Choć pragną miłości, robią wszystko by to pragnienie zagłuszyć…
Homilia do dorosłych
03/10/21 ks. Szymon Bajon
Człowiek, doświadczając własnej słabości i grzeszności podczas kolejnych etapów swojego życia, może zachować się dwojako: może wracać do wzniosłych ideałów i doskonalić swą moc w słabości, albo z ideałów zrezygnować, przestać walczyć, obniżyć poziom, dać spokój. Drugie rozwiązanie z pewnością nie prowadzi do rozwoju, przeciwnie, jest powolnym staczaniem się ku bylejakości.
Homilia do dorosłych
03/10/21 ks. Franciszek Zawadzki
Z całą mocą zaprasza nas do tego także Jezus, który jak słyszeliśmy, zapytany o konkretny przypadek prawa małżeńskiego obowiązującego wśród Izraelitów, mówi zaczynając od słów: „Lecz na początku stworzenia Bóg…”. Mówi tak naprawdę: myśl Boża jest taka a taka, wola Boża jest taka… Pokazuje nam ideał życia i myślenia, jaki często człowiek chce osiągnąć gdy jest młody, gdy jest dzieckiem. Dlatego właśnie Jezus stawia dziś przed nami jako wzór dzieci i mówi: „Do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. My jesteśmy często zbyt dorośli.
Homilia do młodzieży
03/10/21 ks. Piotr Śliżewski
Z Księgi otwierającej słowo Boga dowiadujemy się o bardzo intrygującym rozważaniu Boga. Stwórca patrząc na mężczyznę doszedł do wniosku, że nie jest dobrze, by był on sam. Dlatego zdecydował, by uczynić mu „odpowiednią pomoc”. Skąd takie założenie? Zapewne wynikało ono z obserwacji. Bóg widział, że mężczyzna czuje się w tym świecie źle. Nie bez powodu używamy w katolickim nauczaniu terminu „komplementarności płci”. Według Słownika języka polskiego słowo komplementarny tłumaczy się jako: „wzajemnie się uzupełniający”. Tego właśnie brakowało mężczyźnie przed stworzeniem kobiety. Czuł jakąś pustkę, którą nic nie było w stanie zapełnić.
Homilia do dzieci
03/10/21 ks. Grzegorz Świecarz
Miłość to główne zadanie Pana Boga. Dzięki niej stworzył człowieka i świat dla niego, z miłości człowieka odkupił, do miłości człowieka powołał, miłości od niego oczekuje i w końcu z miłości człowieka zbawia, aby dać mu szczęście nieprzemijające. Moc miłości w historii zbawienia objawia się zatem nieprzerwanie.