27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Powrót do początków

03/10/21 ks. Szymon Bajon
Człowiek, doświadczając własnej słabości i grzeszności podczas kolejnych etapów swojego życia, może zachować się dwojako: może wracać do wzniosłych ideałów i doskonalić swą moc w słabości, albo z ideałów zrezygnować, przestać walczyć, obniżyć poziom, dać spokój. Drugie rozwiązanie z pewnością nie prowadzi do rozwoju, przeciwnie, jest powolnym staczaniem się ku bylejakości.