27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Przyjąć królestwo jak dziecko

03/10/21 ks. Franciszek Zawadzki
Z całą mocą zaprasza nas do tego także Jezus, który jak słyszeliśmy, zapytany o konkretny przypadek prawa małżeńskiego obowiązującego wśród Izraelitów, mówi zaczynając od słów: „Lecz na początku stworzenia Bóg…”. Mówi tak naprawdę: myśl Boża jest taka a taka, wola Boża jest taka… Pokazuje nam ideał życia i myślenia, jaki często człowiek chce osiągnąć gdy jest młody, gdy jest dzieckiem. Dlatego właśnie Jezus stawia dziś przed nami jako wzór dzieci i mówi: „Do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. My jesteśmy często zbyt dorośli.