27 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości

03/10/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematem wiodącym liturgii słowa jest dziś moc miłości. Miłość jest motywem zasadniczym działania Boga. Z miłości stworzył człowieka i świat dla niego, z miłości człowieka odkupił, do miłości człowieka powołał, miłości od niego oczekuje i w końcu z miłości człowieka zbawia, aby dać mu szczęście nieprzemijające.
Moc miłości w historii zbawienia objawia się zatem nieprzerwanie. Pragnienie miłości jest głęboko zakorzenione w każdym ludzkim sercu. Ona ma moc nadawać sens ludzkiemu życiu! Miłość jest najważniejsza, ona jest największa (…). Homilista ma tu okazję zaakcentować konieczność dojrzewania w miłości na każdej płaszczyźnie. Dzięki mocy miłości ludzie ochrzczeni są zdolni zachowywać wierność względem Boga i innych ludzi, a także względem siebie.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.