Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

28 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
10/10/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Pytanie retoryczne Jezusa: „Czemu nazywasz mnie dobrym?” – razem z następującym uzasadnieniem retorycznego charakteru tego pytania: „Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” – sugeruje, że Jezus odrzuca to określenie. Tylko z pozoru możliwa jest taka interpretacja Jego reakcji na nazwanie Go dobrym. Jego słowa są bowiem zachętą do rozważania znaczenia dobra i do rozbudzenia w sobie pragnienia bycia jak najbliżej jedynego pośrednika tego dobra.
Sugestie słuchacza
10/10/21 Danuta Stankiewicz
I kiedy po ludzku zdawać by się mogło, że pójście za radą Boskiego Nauczyciela będzie stratą, to tymczasem, jak można by to wyrazić językiem ekonomii, będzie to inwestycja. Ale pragniemy, aby nam nieustannie przypominać, iż chodzi o ekonomię zbawienia, a więc idzie o inwestycję, która zaprocentuje w niebiańskiej wieczności. Argumentów na to jest aż nadto. Przeto prosimy naszych duszpasterzy o zachętę w kierunku sięgania po nie. Dowiemy się wówczas, że wprawdzie „nie mam srebra, ani złota” (por. Dz 3, 6), ale mam mądrość – skarb najcenniejszy, bo przyjdą wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa (por. Mdr 7, 11).
Homilia do dorosłych
10/10/21 ks. Marek Piedziewicz
My wszyscy otrzymaliśmy od Boga dar mądrości w dniu, w którym przyjęliśmy sakrament bierzmowania. Jednym z siedmiu darów Ducha Świętego jest przecież Mądrość. Może właśnie dziś poczujemy się wezwani do tego, aby ją odkrywać i rozwijać, by prosić Ducha Świętego o mądrość. Mądrość nie jest zatem samą wiedzą, sumą zdobytego wykształcenia, ani ilorazem inteligencji. Jest całościową życiową postawą, w której człowiek słucha Boga i pełni Jego wolę. Każdy we właściwy dla siebie sposób.
Homilia do dorosłych
10/10/21 ks. Łukasz Figurski
Jezus nie osądza bogatych, nawet tych, którzy są bogaci – oni też mogą być odkupieni, jeśli nie wolą bardziej bogactw ziemskich od Pana Jezusa. W czasach Jezusa istniały również imperia, których bogactwa służyły także publicznej służbie Mistrza z Nazaretu. Były tam kobiety, które służyły Jezusowi i apostołom swoim dobytkiem. Myślimy tu o Marcie i Marii, siostrach Łazarza lub Józefie z Arymatei. Pan Jezus napomina tych, którzy mają niewłaściwy stosunek do ulotnych wartości. Bogactwo często staje się przeszkodą, jeśli chodzi o królestwo Boże.
Homilia do młodzieży
10/10/21 ks. Jacek Zjawin
Możemy zatem wnioskować, że „życie wieczne” jest dla pytającego czymś wartościowym. Ale jak on właściwie to rozumie? Myśli, że „życie wieczne” jest czymś co można w jakiś sposób zdobyć. I tu pojawia się pierwszy poważny problem. Prawda jest taka, że życie wieczne, to jest coś co mamy w sobie od momentu chrztu świętego i chyba oczywistym jest, że otrzymujemy to za darmo. To nam się trochę nie mieści w głowie, bo żyjemy w świecie, w którym nie ma nic za darmo. A jednak.
Homilia do dzieci
10/10/21
Święty Marek napisał, że odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości. Pamiętamy, co potem jeszcze Jezus powiedział, że trudno wejść do królestwa Bożego tym którzy mają dostatki. Podał też przykład z częścią igły i pewnym zwierzęciem. O jaki fragment igły chodzi? (ucho igielne). Jakie zwierzę wymienił Jezus? (wielbłąd). Wielbłąd – wyższy od nas i do tego igła, z małym uchem, w które jakże ciężko czasem przełożyć nitkę…