28 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Chrześcijanin zawsze świętuje niedzielę

10/10/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Pytanie retoryczne Jezusa: „Czemu nazywasz mnie dobrym?” – razem z następującym uzasadnieniem retorycznego charakteru tego pytania: „Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” – sugeruje, że Jezus odrzuca to określenie. Tylko z pozoru możliwa jest taka interpretacja Jego reakcji na nazwanie Go dobrym. Jego słowa są bowiem zachętą do rozważania znaczenia dobra i do rozbudzenia w sobie pragnienia bycia jak najbliżej jedynego pośrednika tego dobra.
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Nicią przewodnią liturgii słowa można uczynić przedmiot nadziei. Chodzi tu o to, w czym pokładana jest ufność, na czym człowiek buduje gmach swojego życia i szczęścia, co czyni najistotniejszą wartością w swoim życiu.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.