28 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Jestem ubogi, a Ty miłością swą napełniasz nas

10/10/21 Danuta Stankiewicz
I kiedy po ludzku zdawać by się mogło, że pójście za radą Boskiego Nauczyciela będzie stratą, to tymczasem, jak można by to wyrazić językiem ekonomii, będzie to inwestycja. Ale pragniemy, aby nam nieustannie przypominać, iż chodzi o ekonomię zbawienia, a więc idzie o inwestycję, która zaprocentuje w niebiańskiej wieczności. Argumentów na to jest aż nadto. Przeto prosimy naszych duszpasterzy o zachętę w kierunku sięgania po nie. Dowiemy się wówczas, że wprawdzie „nie mam srebra, ani złota” (por. Dz 3, 6), ale mam mądrość – skarb najcenniejszy, bo przyjdą wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa (por. Mdr 7, 11).