28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Przyjdź i chodź za Mną!

10/10/21 ks. Łukasz Figurski
Jezus nie osądza bogatych, nawet tych, którzy są bogaci – oni też mogą być odkupieni, jeśli nie wolą bardziej bogactw ziemskich od Pana Jezusa. W czasach Jezusa istniały również imperia, których bogactwa służyły także publicznej służbie Mistrza z Nazaretu. Były tam kobiety, które służyły Jezusowi i apostołom swoim dobytkiem. Myślimy tu o Marcie i Marii, siostrach Łazarza lub Józefie z Arymatei. Pan Jezus napomina tych, którzy mają niewłaściwy stosunek do ulotnych wartości. Bogactwo często staje się przeszkodą, jeśli chodzi o królestwo Boże.