28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Smart

10/10/21 ks. Marek Piedziewicz
My wszyscy otrzymaliśmy od Boga dar mądrości w dniu, w którym przyjęliśmy sakrament bierzmowania. Jednym z siedmiu darów Ducha Świętego jest przecież Mądrość. Może właśnie dziś poczujemy się wezwani do tego, aby ją odkrywać i rozwijać, by prosić Ducha Świętego o mądrość. Mądrość nie jest zatem samą wiedzą, sumą zdobytego wykształcenia, ani ilorazem inteligencji. Jest całościową życiową postawą, w której człowiek słucha Boga i pełni Jego wolę. Każdy we właściwy dla siebie sposób.