Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł

29 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
17/10/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Pierwsze czytanie pochodzi z czwartej pieśni o Słudze Pańskim. Prorok identyfikowany z Izajaszem przedstawia w pieśniach cechy sługi idealnego. Doskonałość tego sługi wynika nie tylko z jego wierności Bogu, ale także z Jego solidarności z grzesznikami. Jego cierpienia urzeczywistniają Boże plany, których główną treścią jest usprawiedliwienie grzeszników.
Sugestie słuchacza
17/10/21 Rafał Bernard
Głęboki sens słowa z tej niedzieli, jest, rzecz jasna, inny – nawiązuje do współczującej, odkupieńczej ofiary Chrystusa i dotyka służby, która jest ofiarą. I to taką ofiarą, która pomaga ofiarodawcy zrozumieć potrzebującego czy niedomagającego. Czy jednak ofiara musi być trudna, czy musi kosztować (beznadziejne określenie – „boleć”), inaczej nie jest ofiarą? A służba – czy musi być zawsze ofiarą, w innym bowiem przypadku nie jest już służbą? Czy człowiek, który za służbę otrzymuje wynagrodzenie, nie służy?
Homilia do dorosłych
17/10/21 ks. Adam Kalbarczyk
Oczywiście każdy z nas jest wartościowy. Ale jesteśmy tacy nie dlatego, że sami sobie na to zapracowaliśmy czy zasłużyliśmy, lecz dlatego, że w oczach Boga jesteśmy kimś szczególnym. Obojętne, czy jestem noblistą, niepełnosprawnym, celebrytą, analfabetą, gwiazdą filmową czy żulem, jedynym powodem mojego poczucia własnej wartości jest to, że Bóg mnie chce, kocha, uzdalnia, wybiera i powołuje do swojej służby. Ten, kto to rozumie, nie potrzebuje już od innych potwierdzenia swojej wartości. Szuka Boga, który nieustannie potwierdza jego drogocenność.
Homilia do dorosłych
17/10/21 ks. Paschalis Kowalski
Ambicja jest motorem rozwoju człowieka, zmusza go do wzrostu w różnych dziedzinach. Ale ambicja ambicji nie jest równa. Istnieje zdrowa ambicja, która skłania człowieka do szukania ludzi większych i bogatszych od siebie, by w oparciu o nich samemu rozwijać się i wzrastać. Z drugiej strony zdrowa ambicja wyraża się w poszukiwaniu ludzi potrzebujących pomocy, aby im służyć. O wiele częściej jednak zdarza się ambicja chorobliwa.
Homilia do młodzieży
17/10/21 ks. Piotr Śliżewski
Władcy uciskają narody. Ludzie nadużywają swojej władzy. Zresztą, nic od tamtych czasów się nie zmieniło. To prawda, że mamy o trochę spokojniejsze czasy, dzięki różnym umowom międzynarodowym, ale wiemy jak jest. I tak nasze życie napotyka na wiele trudności od innych ludzi. Ewangelia pokazuje nam jednak, że Chrystus nie daje się w to wszystko wciągnąć. Nie mówi do swoich uczniów: tak jest, więc trzeba to jakoś zaakceptować. Nie uczy ich „przepychać się łokciami”.
Homilia do dzieci
17/10/21 Danuta Szelejewska
By osiągnąć życie wieczne, musimy się o to postarać już na ziemi, tu i teraz. Zacząć trzeba jak najszybciej, najlepiej od zaraz. W związku z tym, zgadzając się z zaleceniem autora Listu do Hebrajczyków „trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. (…) Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4, 14.16). Z Chrystusem życie wieczne osiągniemy.