Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
29 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Chrystus przez swoje uniżenie dał ludziom wzór do naśladowania

17/10/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Pierwsze czytanie pochodzi z czwartej pieśni o Słudze Pańskim. Prorok identyfikowany z Izajaszem przedstawia w pieśniach cechy sługi idealnego. Doskonałość tego sługi wynika nie tylko z jego wierności Bogu, ale także z Jego solidarności z grzesznikami. Jego cierpienia urzeczywistniają Boże plany, których główną treścią jest usprawiedliwienie grzeszników.
Zapowiedzi pieśni Izajaszowych są wypełnione w osobie i działalności Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
Apel z Listu do Hebrajczyków o wyznawanie wiary ma za podstawę bliskość Syna do Boga Ojca. Bliskość ta sprawia, że Syn jest wiarygodny. Natomiast apel o ufność wynika z Jego bliskości do ludzi, która pozwala na nazywanie Go miłosiernym. Z powodu oddalenia od Boga ludzie potrzebują takiego pośrednika, który jest wiarygodny przed Bogiem, a dla nich miłosierny (…).
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.