29 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Chrystus przez swoje uniżenie dał ludziom wzór do naśladowania

17/10/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Pierwsze czytanie pochodzi z czwartej pieśni o Słudze Pańskim. Prorok identyfikowany z Izajaszem przedstawia w pieśniach cechy sługi idealnego. Doskonałość tego sługi wynika nie tylko z jego wierności Bogu, ale także z Jego solidarności z grzesznikami. Jego cierpienia urzeczywistniają Boże plany, których główną treścią jest usprawiedliwienie grzeszników.
Zapowiedzi pieśni Izajaszowych są wypełnione w osobie i działalności Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
Apel z Listu do Hebrajczyków o wyznawanie wiary ma za podstawę bliskość Syna do Boga Ojca. Bliskość ta sprawia, że Syn jest wiarygodny. Natomiast apel o ufność wynika z Jego bliskości do ludzi, która pozwala na nazywanie Go miłosiernym. Z powodu oddalenia od Boga ludzie potrzebują takiego pośrednika, który jest wiarygodny przed Bogiem, a dla nich miłosierny (…).
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.