Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Najprostsza droga do życia

17/10/21 Danuta Szelejewska
By osiągnąć życie wieczne, musimy się o to postarać już na ziemi, tu i teraz. Zacząć trzeba jak najszybciej, najlepiej od zaraz. W związku z tym, zgadzając się z zaleceniem autora Listu do Hebrajczyków „trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. (…) Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4, 14.16). Z Chrystusem życie wieczne osiągniemy.