29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Najprostsza droga do życia

17/10/21 Danuta Szelejewska
By osiągnąć życie wieczne, musimy się o to postarać już na ziemi, tu i teraz. Zacząć trzeba jak najszybciej, najlepiej od zaraz. W związku z tym, zgadzając się z zaleceniem autora Listu do Hebrajczyków „trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. (…) Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4, 14.16). Z Chrystusem życie wieczne osiągniemy.