29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Naśladowanie Chrystusa w postawie służby

17/10/21 ks. Paschalis Kowalski
Ambicja jest motorem rozwoju człowieka, zmusza go do wzrostu w różnych dziedzinach. Ale ambicja ambicji nie jest równa. Istnieje zdrowa ambicja, która skłania człowieka do szukania ludzi większych i bogatszych od siebie, by w oparciu o nich samemu rozwijać się i wzrastać. Z drugiej strony zdrowa ambicja wyraża się w poszukiwaniu ludzi potrzebujących pomocy, aby im służyć. O wiele częściej jednak zdarza się ambicja chorobliwa.