29 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Skąd my to znamy!

17/10/21 Rafał Bernard
Głęboki sens słowa z tej niedzieli, jest, rzecz jasna, inny – nawiązuje do współczującej, odkupieńczej ofiary Chrystusa i dotyka służby, która jest ofiarą. I to taką ofiarą, która pomaga ofiarodawcy zrozumieć potrzebującego czy niedomagającego. Czy jednak ofiara musi być trudna, czy musi kosztować (beznadziejne określenie – „boleć”), inaczej nie jest ofiarą? A służba – czy musi być zawsze ofiarą, w innym bowiem przypadku nie jest już służbą? Czy człowiek, który za służbę otrzymuje wynagrodzenie, nie służy?