30 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Bóg zakrólował z krzyża

24/10/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Uczniowie pragnęli jak najprędzej ustanowić królestwo. Nie rozumieli, że zatrzymanie się z powodu niewidomego żebraka należało do istoty królestwa Jezusa. Słowom Jezusa towarzyszą liczne „czyny, cuda i znaki” (Dz 2, 22), które ukazują, że królestwo jest w Nim obecne. Potwierdzają one, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem (KKK 547).
Królestwo Boże będzie ostatecznie utwierdzone przez krzyż Chrystusa: Regnavit a ligno Deus – „Bóg zakrólował z krzyża” (KKK 550). Homilista może wskazać, że Sakrament dokonuje w wierzących tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina.
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematem głównym liturgii słowa niech będzie przewodnik, czyli ten, za którym należy podążać.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.