30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Nowe oczy

24/10/21 Monika Zuber
My też często wartościujemy ludzi. Wydaje nam się, że jedni są ważniejsi od innych. Popadamy w pułapkę myślenia, że trzeba być znanym, bogatym i wpływowym by posiadać jakąś wartość. Ale zaraz zobaczymy, że Bartymeusz jednak posiada coś, co go wyróżnia pośród tłumu, jaki otacza Jezusa.