30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Wiara Bartymeusza

24/10/21 s. Arletta Ziółkowska
Czy myślimy o tym, jak nas widzi Bóg? Czy pamiętamy, że On jest? On nas widzi i słyszy. Zna nasze myśli, słowa i uczynki. Słucha naszych modlitw – tych najcichszych i tych głośnych. Pan Jezus słyszy wszystko zawsze. Pozwolił jednak, by Bartymeusz wołał i domagał się, nie zważając na innych ludzi. Chrystus pochwalił jego wiarę i uzdrowił go, przywracając mu wzrok, ten fizyczny – zewnętrzny i ten duchowy – wewnętrzny.