30 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Wołanie o pomoc

24/10/21
Może zatem jesteśmy nazbyt powściągliwi w naszych modlitwach? Może powinniśmy usilniej kierować do Boga nasze wołania w myśl zasady, iż to gwałtownicy zdobywają niebo? Uczestnicząc we mszy świętej często odnosi się wrażenie, że we wspólnym wyznawaniu wiary jesteśmy bardzo cisi, nieraz wręcz niemi. Słychać jedynie śpiew księdza i organisty. Na pewno warto zadbać o jak najpiękniejszą, a jednocześnie zachęcającą do udziału wiernych liturgię, ale powinniśmy też zapytać samych siebie, czy rzeczywiście to wiara, autentyczna tęsknota za spotkaniem z żywym Bogiem jest motywacją naszej obecności w świątyni.