Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

31 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
31/10/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Temat wiodący liturgii słowa wydobądźmy dziś ze słów Chrystusa wypowiedzianych do Uczonego w Piśmie: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. Podejmijmy zatem refleksję nad tym, co nas zbliża do królestwa Bożego i co od niego oddala. Warto bowiem przypominać sobie i innym rzeczywistość królestwa Bożego, będącą jednym z centralnych wątków Dobrej Nowiny (Ewangelii) głoszonej przez Mistrza z Nazaretu.
Sugestie słuchacza
31/10/21 Szymon Bojdo
Myślę, że ważna jest właśnie ta kolejność – przychodzimy do Boga ze swoim lękiem. A co mamy zrobić potem? – słuchać. A co rodzi się ze słuchania? – miłość. Tak od słów „Będziesz się bał” opowieść ta przechodzi do słów „Będziesz miłował Pana, Boga twojego”. Wiara nie jest zatem czymś statycznym, ale czymś bardzo dynamicznym, czymś, co może zmieniać się w różnych sytuacjach.
Homilia do dorosłych
31/10/21 ks. Piotr Winkler
Przeszłość to jednak czas, kiedy zło nie było tak bardzo krzykliwe. Dziś dowiadujemy się o wszystkim, bo Ziemia stała się globalną wioską. Zło jest spektakularne, nieraz sensacyjne, medialne. Dlatego dla wielu… interesujące. Czyż taki świat i taki człowiek nieuchronnie nie zmierza do samozagłady?
Homilia do młodzieży
31/10/21 ks. Maciej Przybylak
Współczesny człowiek zamiast słuchania, chce być słuchanym. Dzisiaj słuchanie wydaje się czymś czasem opresyjnym: słuchanie rodziców, słuchanie nauczycieli, słuchanie Kościoła itp. Bardziej na czasie jest bycie słuchanym: rodzice mają mnie słuchać, nauczyciele mają mnie wysłuchać, wykładowcy mają poznać moje zdanie, Kościół ma też mnie posłuchać. To przykazanie współcześnie odwracamy: chcę być słuchanym, a nie słuchać. Zobaczmy dlaczego Jezus stawia priorytet słuchaniu a nie mówieniu.
Homilia do dzieci
31/10/21 ks. Tomasz Rogoziński
Dlaczego przykazanie miłości jest tak ważne w życiu człowieka? Moglibyśmy odpowiedzieć, bo Bóg jest miłością, jak pisze św. Jan w swoim Liście, bo miłość jest najważniejsza, jak mówi nam św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian w znanym hymnie o miłości, i zapewne, dlatego, że bez miłości to tak naprawdę nie ma życia i szczęścia. To ważne słowo o miłości – przykazanie miłości domaga się odpowiedzi. Na miłość można tylko odpowiadać miłością.