31 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Bój się Boga!

31/10/21 Szymon Bojdo
Myślę, że ważna jest właśnie ta kolejność – przychodzimy do Boga ze swoim lękiem. A co mamy zrobić potem? – słuchać. A co rodzi się ze słuchania? – miłość. Tak od słów „Będziesz się bał” opowieść ta przechodzi do słów „Będziesz miłował Pana, Boga twojego”. Wiara nie jest zatem czymś statycznym, ale czymś bardzo dynamicznym, czymś, co może zmieniać się w różnych sytuacjach.