31 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Eucharystia, Sakrament miłości, jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie

31/10/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Temat wiodący liturgii słowa wydobądźmy dziś ze słów Chrystusa wypowiedzianych do Uczonego w Piśmie: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. Podejmijmy zatem refleksję nad tym, co nas zbliża do królestwa Bożego i co od niego oddala. Warto bowiem przypominać sobie i innym rzeczywistość królestwa Bożego, będącą jednym z centralnych wątków Dobrej Nowiny (Ewangelii) głoszonej przez Mistrza z Nazaretu.
Królestwo Boże to konkretna przestrzeń w wymiarze duchowym, konkretna wspólnota ludzi, którzy w niej przebywają, określone Prawo, które ich obowiązuje, oraz konkretny Władca (Król), który nad nim panuje. To także określony wróg, który mu zagraża, oraz cel, do którego zmierzają członkowie tegoż królestwa.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.