31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Które jest największe i najważniejsze?

31/10/21 ks. Tomasz Rogoziński
Dlaczego przykazanie miłości jest tak ważne w życiu człowieka? Moglibyśmy odpowiedzieć, bo Bóg jest miłością, jak pisze św. Jan w swoim Liście, bo miłość jest najważniejsza, jak mówi nam św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian w znanym hymnie o miłości, i zapewne, dlatego, że bez miłości to tak naprawdę nie ma życia i szczęścia. To ważne słowo o miłości – przykazanie miłości domaga się odpowiedzi. Na miłość można tylko odpowiadać miłością.