31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Najważniejsze: po pierwsze, po drugie…

31/10/21 ks. Piotr Winkler
Przeszłość to jednak czas, kiedy zło nie było tak bardzo krzykliwe. Dziś dowiadujemy się o wszystkim, bo Ziemia stała się globalną wioską. Zło jest spektakularne, nieraz sensacyjne, medialne. Dlatego dla wielu… interesujące. Czyż taki świat i taki człowiek nieuchronnie nie zmierza do samozagłady?