31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Słuchaj! Miłuj!

31/10/21 ks. Maciej Przybylak
Współczesny człowiek zamiast słuchania, chce być słuchanym. Dzisiaj słuchanie wydaje się czymś czasem opresyjnym: słuchanie rodziców, słuchanie nauczycieli, słuchanie Kościoła itp. Bardziej na czasie jest bycie słuchanym: rodzice mają mnie słuchać, nauczyciele mają mnie wysłuchać, wykładowcy mają poznać moje zdanie, Kościół ma też mnie posłuchać. To przykazanie współcześnie odwracamy: chcę być słuchanym, a nie słuchać. Zobaczmy dlaczego Jezus stawia priorytet słuchaniu a nie mówieniu.