Polecamy

Rocznica poświęcenia kościoła

Sugestie programowe
31/10/21
Chrześcijanie są wezwani, „by wyznawać wiarę w Eucharystię, «zadatek przyszłej chwały», w przekonaniu, że komunia z Chrystusem, którą przeżywamy jako pielgrzymi w doczesności, daje nam przedsmak ostatecznego spotkania w dniu, w którym «będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go Takim, jakim jest» (1 J 3, 2). Eucharystia jest «doczesnym przedsmakiem wieczności», jest Boską obecnością i komunią z nią; jako pamiątka Paschy Chrystusa z samej swej natury wnosi w ludzkie dzieje łaskę.
Sugestie słuchacza
31/10/21 Sławomir Zatwardnicki
Czy homilista mógłby podzielić się „doświadczeniem szaleństwa” ze względu na Chrystusa? Jak dołączył do owych dwóch „szalonych” mężczyzn, Jezusa i Zacheusza. Czy swoje chrześcijańskie życie widzi głosiciel słowa jako „postawienie na głowie” wartości tego świata? Czy w ogóle takie szaleństwo można naśladować, czy stanie się ono wtedy „wyrachowanym szaleństwem”, czyli zwykłym papugowaniem? Niełatwe zadanie stoi przed kaznodzieją: czy w ogóle da się z tłumu zrobić tłum Zacheuszów?
Homilia do dorosłych
31/10/21 ks. Maciej K. Kubiak
Obchodzimy dzisiaj liturgiczną rocznicę poświęcenia naszego kościoła. To tutaj przychodzimy, aby wznosić ku górze nasze ręce i wypełniać tę świątynię modlitwą. To tutaj nabieramy siły do tej codziennej walki, która wznosi nasze dusze ku Bogu. To tutaj śpiewamy albo wsłuchujemy się w śpiew innych osób, by razem wielbić Boga – Stwórcę i Odkupiciela człowieka. To tutaj każdego dni słuchamy słowa Bożego i z pomocą Ducha Świętego próbujemy tym słowem żyć i na nim budować naszą codzienność. To tutaj razem świętujemy Boże Narodzenie, Wielkanoc, inne święta roku kościelnego, a wśród nich nasze patronalne święto (można podać datę).
Homilia do dorosłych
31/10/21 Michał Piotr Gniadek
Na przestrzeni dziejów ludzie wnosili piękne, okazałe świątynie. Wiele z nich to perły światowego dziedzictwa architektonicznego. Są materialnym dowodem na to, że nie szczędzono talentów, wysiłków i środków ku chwale Pana. W naszej ojczyźnie też nie brakuje cudownych kościołów, w których każdego dnia wierni mogą zatopić się w modlitwie, przystępować do stołu Pańskiego.
Homilia do dzieci
31/10/21 bp Antoni Długosz
Po naszych narodzinach zaczęliśmy należeć do wspólnoty noszącej nazwisko naszego ojca, który uroczyście zameldował nas w Urzędzie Stanu Cywilnego uznając tym zapisem, że jesteśmy jego dziećmi (obraz). Drugie „obywatelstwo” otrzymaliśmy w sakramencie chrztu (obraz) gdy po tym wydarzeniu sporządzono zapis w kancelarii parafialnej. Dlatego posiadamy dwa domy: rodzinny i kościelny.