Rocznica poświęcenia kościoła
Sugestie słuchacza

Szaleństwo trzech mężczyzn

31/10/21 Sławomir Zatwardnicki
Czy homilista mógłby podzielić się „doświadczeniem szaleństwa” ze względu na Chrystusa? Jak dołączył do owych dwóch „szalonych” mężczyzn, Jezusa i Zacheusza. Czy swoje chrześcijańskie życie widzi głosiciel słowa jako „postawienie na głowie” wartości tego świata? Czy w ogóle takie szaleństwo można naśladować, czy stanie się ono wtedy „wyrachowanym szaleństwem”, czyli zwykłym papugowaniem? Niełatwe zadanie stoi przed kaznodzieją: czy w ogóle da się z tłumu zrobić tłum Zacheuszów?