Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Zbawienie stało się udziałem tego domu

31/10/21 ks. Maciej K. Kubiak
Obchodzimy dzisiaj liturgiczną rocznicę poświęcenia naszego kościoła. To tutaj przychodzimy, aby wznosić ku górze nasze ręce i wypełniać tę świątynię modlitwą. To tutaj nabieramy siły do tej codziennej walki, która wznosi nasze dusze ku Bogu. To tutaj śpiewamy albo wsłuchujemy się w śpiew innych osób, by razem wielbić Boga – Stwórcę i Odkupiciela człowieka. To tutaj każdego dni słuchamy słowa Bożego i z pomocą Ducha Świętego próbujemy tym słowem żyć i na nim budować naszą codzienność. To tutaj razem świętujemy Boże Narodzenie, Wielkanoc, inne święta roku kościelnego, a wśród nich nasze patronalne święto (można podać datę).