Polecamy

Apostolstwo modlitwy

01/09/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
01/10/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.