Apostolstwo modlitwy

Uczniowie-misjonarze posłani do świata (październik)

01/10/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.