Apostolstwo modlitwy

Życie jest darem, który trzeba przyjąć (wrzesień)

01/09/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.