Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Z Maryją do Jezusa (Godzina święta - 7 X)

07/10/21 ks. Maciej K. Kubiak
Schemat nabożeństwa i proponowane teksty można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu października. Śpiew „Kłaniam się Tobie” (lub inna pieśń eucharystyczna) i wystawienie Najświętszego Sakramentu Wprowadzenie Październik to miesiąc modlitwy różańcowej, która przybliża nas do Jezusa i Maryi. Podczas dzisiejszej adoracji Najświętszego Sakramentu chcemy razem z Maryją rozważać – podobnie jak w różańcu – tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne z życia Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Święty Jan Paweł II stwierdził kiedyś, że „Odmawiać różaniec to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa” (…). Przypomniał również, że „różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej” oraz że, „jest modlitwą typowo medytacyjną” (RVM 1. 5). Kontemplujmy więc dzisiaj razem z Maryją oblicze Chrystusa, który w białej Hostii jest z nami – żywy i prawdziwy.