Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

Pierwszy piątek

03/09/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Ten niezasłużony dar nazywamy łaską, nową czystą szatą, oczyszczeniem. Stajemy się wówczas nowych stworzeniem. Czasami o tym zapominamy, gdyż zbytnio przyzwyczajamy się do częstotliwości korzystania z tego sakramentu. To jest kwestia pracy nad własnym wnętrzem. Nie można zabronić często się spowiadać, jak i nie można zmuszać do częstszej spowiedzi. To sumienie każdemu z nas podpowiada o konieczności spowiedzi.
03/09/21 Danuta Szelejewska
Zachowywanie postów wielu ludziom kojarzy się z czymś bardzo negatywnym. Przywodzi na myśl długotrwałe modlitwy, rezygnację z tego, co smakuje najbardziej, a nawet głodzenie się. W usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii Pan Jezus mówiąc: „w owe dni będą pościli” (Łk 5, 35), przekonuje o ważności i celowości odmówienia sobie tego, co wprawdzie jest bardzo przyjemne, jednak niekoniecznie potrzebne. Warto się nad tym głębiej zastanowić i dokonać właściwego wyboru. Rezygnacja z wielu przyjemności tego świata, umożliwia właściwą ocenę wartości ważniejszych, niż wszystko to, co można zobaczyć, usłyszeć czy doświadczyć.
01/10/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Rzadko się posługujemy słowem „biada”. Cóż ono oznacza czasownik „biadać”, „biadolić”? Tyle co lamentować, ubolewać, wyrażać się w stylu „oj, źle z tobą, źle”. Powoli staje się ono archaiczne, jeśli gdzieś je słyszymy albo czytamy, to właśnie w owym fragmencie Ewangelii dnia.
01/10/21 Danuta Szelejewska
Dla Boga jednak najważniejsza jest dobra wola człowieka, który świadomy własnych słabości, uczyni wszystko, by dalsze jego postępowanie było miłe Panu. Ponieważ od chwili chrztu należymy do Chrystusa, absolutnie nie musimy się lękać.