Pierwszy piątek

Dążenie do celu (3 IX - do dzieci)

03/09/21 Danuta Szelejewska
Zachowywanie postów wielu ludziom kojarzy się z czymś bardzo negatywnym. Przywodzi na myśl długotrwałe modlitwy, rezygnację z tego, co smakuje najbardziej, a nawet głodzenie się. W usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii Pan Jezus mówiąc: „w owe dni będą pościli” (Łk 5, 35), przekonuje o ważności i celowości odmówienia sobie tego, co wprawdzie jest bardzo przyjemne, jednak niekoniecznie potrzebne. Warto się nad tym głębiej zastanowić i dokonać właściwego wyboru. Rezygnacja z wielu przyjemności tego świata, umożliwia właściwą ocenę wartości ważniejszych, niż wszystko to, co można zobaczyć, usłyszeć czy doświadczyć.