Pierwszy piątek

Nie lamentujmy, lecz pracujmy! (1 X - do dorosłych)

01/10/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Rzadko się posługujemy słowem „biada”. Cóż ono oznacza czasownik „biadać”, „biadolić”? Tyle co lamentować, ubolewać, wyrażać się w stylu „oj, źle z tobą, źle”. Powoli staje się ono archaiczne, jeśli gdzieś je słyszymy albo czytamy, to właśnie w owym fragmencie Ewangelii dnia.