Polecamy

Słuchając Franciszka

01/09/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek dość często udziela wywiadów. Wybrał tę formę komunikowania się ze światem, gdy był jeszcze biskupem w Argentynie. Początkowo niechętnie wchodził w kontakt z mass mediami. Uznał jednak taki kontakt, mniej oficjalny w formie, będzie łatwiejszy do przyjęcia przez współczesnych odbiorców. Któż dziś czyta dokumenty poza stosunkowo nieliczną grupą kościelnych ekspertów? Wywiad może dotrzeć do większej liczby osób, także tych, którzy nie należą do wspólnoty Kościoła, są ludźmi dobrej woli i interesują się tym, co myśli papież. Oczywiście tych papieskich wypowiedzi nie należy traktować jako „oficjalnego nauczania”.
01/10/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek we wszystkich ważniejszych dokumentach zachęca całą wspólnotę Kościoła do podjęcia nowej ewangelizacji we współczesnym świecie. Wątek misyjny jest mu szczególnie drogi. Program obecnego pontyfikatu zawarty jest w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium poświęconej sprawie głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Tytułowa „radość ewangelii” jest „radością misyjną” przeżywaną przez siedemdziesięciu dwóch uczniów powracających z misji; radością, którą przeżywa sam Jezus rozradowany w Duchu Świętym i wychwalający Ojca (Łk 19, 17.21); radością doświadczaną przez ludzi w dniu Pięćdziesiątnicy, słuchających przepowiadania Apostołów (Dz 2, 6).