Słuchając Franciszka

Kościół jako wspólnota w stanie misji (październik)

01/10/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek we wszystkich ważniejszych dokumentach zachęca całą wspólnotę Kościoła do podjęcia nowej ewangelizacji we współczesnym świecie. Wątek misyjny jest mu szczególnie drogi. Program obecnego pontyfikatu zawarty jest w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium poświęconej sprawie głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Tytułowa „radość ewangelii” jest „radością misyjną” przeżywaną przez siedemdziesięciu dwóch uczniów powracających z misji; radością, którą przeżywa sam Jezus rozradowany w Duchu Świętym i wychwalający Ojca (Łk 19, 17.21); radością doświadczaną przez ludzi w dniu Pięćdziesiątnicy, słuchających przepowiadania Apostołów (Dz 2, 6).