Słuchając Franciszka

Młodzi w świecie drobnych gestów (wrzesień)

01/09/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek dość często udziela wywiadów. Wybrał tę formę komunikowania się ze światem, gdy był jeszcze biskupem w Argentynie. Początkowo niechętnie wchodził w kontakt z mass mediami. Uznał jednak taki kontakt, mniej oficjalny w formie, będzie łatwiejszy do przyjęcia przez współczesnych odbiorców. Któż dziś czyta dokumenty poza stosunkowo nieliczną grupą kościelnych ekspertów? Wywiad może dotrzeć do większej liczby osób, także tych, którzy nie należą do wspólnoty Kościoła, są ludźmi dobrej woli i interesują się tym, co myśli papież. Oczywiście tych papieskich wypowiedzi nie należy traktować jako „oficjalnego nauczania”.